/ Satnica takmičenja /

Ponedjeljak 28.05.2018.

10:00h, Kamerna muzika III kategorija
11:30h, Kamerna muzika I kategorija
15:00h, Kamerna muzika II kategorija
16:30h, Kamerna muzika IV kategorija
17:30h, Orkestar II kategorija


11:00h, VII kategorija


Utorak 29.05.2018.

/ Galerija Ljetnikovca „BUĆA“ /
09:00h, Pretkategorija
09:40h, I kategorija
10:45h, II kategorija
11:45h, III kategorija
15:30h, IV kategorija
16:45h, V kategorija


/ Centar za kulturu /
09:00h, VI kategorija
10:30h, VIII kategorija
15:00h, IX kategorija
 Copyright © 2010. Harmonika fest. All rights reserved.