/ Satnica takmičenja /
29.05.2019.

09:00h Pretkategorija
09:40h I kategorija
10:15h II kategorija
11:15h III kategorija
12:00h IV kategorija
15:30h V kategorija
16:20h VI kategorija

18:00h Orkestar I
18:15h Orkestar II
18:30h Orkestar III

10:00h VII kategorija, I grupa
11:15h VII kategorija, II grupa
15:00h VIII kategorija, I grupa
17:10h VIII kategorija, II grupa


30.05.2019.

10:30h Kamerna muzika I kategorija
13:30-14:15h Kamerna muzika II kategorija
15:30h Kamerna muzika III kategorija
16:30h Kamerna muzika IV kategorija

09:00h IX kategorija, I grupa
10:40h IX kategorija, II grupa
12:00h IX kategorija, III grupa
15:00h IX kategorija, IV grupa
16:20h IX kategorija, V grupa
18:00h IX kategorija, VI grupa


/ Takmičari /
PRETKATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 09:00h

1. Živanović Jovan
ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
Klasa: Mehmedović Jakup
1. L.V. Beethoven: Njemački ples
2. C.M. Weber: Ples
2. Sekulić Andrej
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Lalović Belević Aleksandra
1. V. Vlasov: Olovni vojnik
2. Y. Gavrilov: Vozić


3. Sekulić Lazar
ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
Klasa: Mehmedović Jakup
1. C.M. Weber: Ples
2. Poljska narodna pjesma: Kukušečka
4. Bojić Vasilije
ŠOSMO „Dara Čokorilo“ Nikšić
Klasa: Bjeletić Ana
1. A. Latišev: Dječija svita
2. A. Krjuckov: Karakterna igra


5. Perić Đorđe
OMŠ „Kornelije Stanković“ Bijeljina, BiH
Klasa: Perić Slaviša
1. A. Verchuren: Style Musette
2. O. Korčovoj: U stilu Rock-N-Roll
6. Živanović Elena
ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
Klasa: Mehmedović Jakup
1. L.V. Beethoven: Njemački ples
2. C.M. Weber: Ples
3. Poljska narodna pjesma: Kukušečka


7. Mršulja Milutin
ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor
Klasa: Rogač Danica
1. S. Gulak – Artemovski: Pjesma
2. G.Persel: Sarabanda
3. I. Sabo - Vježba br. 61
8. Kričak Nikola
OMŠ „Kornelije Stanković" Prokuplje, Srbija
Klasa: Marković Dušan
1. P. Londonov: Melodija
2. M. Frej: Mali kanon
3. N. Čajkin: Snežanina igraI KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 09:40h

1. Kuč Momčilo
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Muratagić Almir
1. V. Buhvostov: Častuška
2. E. Derbenko: Kao Tarantela
2. Kučuk Čedo
MŠ ”Vlado Milošević” Banja Luka, BiH
Klasa: Čovičković Savo
1. J. S. Bach: Dvoglasna invecija d-moll
2. U. Jutila: Dječija svita (I i II stav)


3. Srdanović Aleksandar
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Muratagić Almir
1. V. Motov: Lirski ples
2. A. Korobejnikov: Veseli kalabokII KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 10:15h

1. Bukovac Božo
Muzička škola I i II stupnja Mostar, BiH
Klasa: Stojanović Aleksandar
1. Italijanska: Santa Lucia
2. W.A.Mozart: Allegro C-dur
2. Vujačić Vuk
ŠOSMO „Dara Čokorilo“ Nikšić
Klasa: Radović Ljiljana
1. J. S. Bach: Menuet h-moll
2. E. Derbenko: Prestonice Evrope (Madrid, Pariz, Rim)


3. Jurković Leo
Umjetnička škola Poreč, Hrvatska
Klasa: Šugar Vilijana
1. V. Vlasov: Dječji album (V – Valcer, XII – Daščica)
2. D. Bobić: Dječja svita br.4 (VI – Melodija nostalgičnog čardaša)
4. Stojanović Vladimir
Muzička škola I i II stupnja Mostar, BiH
Klasa: Perotić Davor
1. J.Hook: Menuet
2. V. Zolotaryov: Dječija svita br. 1 (izbor stavova)


5. Vulanović Danilo
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Muratagić Almir
1. L. Kniper: Poljuško polje
2. Y. Gavrilov: Kalabok
6. Janković Vuk
UŠMB “Vasa Pavić” Podgorica
Klasa: Ilić Tijana
1. L. S. Soročinski: Invencija
2. J. Gavrilov: Vjeverica u krugu


7. Radulović Marko
ŠOSMO “Dara Čokorilo” Nikšić
Klasa: Milićević Nada
1. D. Cimarosa: Sonata
2. A. Giuliani: TarantellaIII KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 11:15h

1. Mendica Vito
Umjetnička škola Poreč, Hrvatska
Klasa: Lovrečić Anamarija
1. P. Makkonen: Kružni ples bijesnih duhova
2. J. Matanović: Svita "Cirkus" (Na trapeze)
3. V.A. Zavalinij: Tri praščića
2. Begić Dino
Muzička škola I i II stupnja Mostar, BiH
Klasa: Perotić Davor
1. J.S.Bach: Bure
2. V.Vlasov: Moj omiljeni crtani film
3. V.Buhvostov: Mala svita (I, III stav)


3. Đurić Pavle
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Ilić Tijana
1. Nepoznati autor sa Krka iz 18. Vijeka: Sonata za čembalo
2. U. Jutila: Svita „Pictures for children“ (izbor stavova)IV KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 12:00h

1. Kondić Damjan
MŠ ”Vlado Milošević” Banja Luka, BiH
Klasa: Čovičković Savo
1. V. Zolotaryov: Dječija svita (I i II stav)
2. V. Monti: Čardaš
2. Dževerdanović Damjan
ŠOSMO “Vida Matjan” Kotor
Klasa: Rogač Danica
1. W. Bernau: Sonatina G-dur (I II III stav)
2. G.F.Händel (obrada V.V.Terzić): Sarabanda sa varijacijama
3. A.Govednik: Scherco


3. Bajraktarević Husejn
OMBŠ "Novo Sarajevo" P.O. Ilijaš, BiH
Klasa: Fazlić Enes
1. V. Zolotaryov: Dječija svita br.1 (I, IV, V stav)
2. Veksler: Melodija i ples ruskih cigana
4. Kolarević Haris
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Muratagić Almir
1. D. Cipoli: Fugeta
2. E.Derbenko: Prestonice Evrope (Madrid, Pariz)
3. T. Lak: Etida


5. Ivanović Danilo
ŠOMO „Savo Popović“ Cetinje
Klasa: Ilić Tijana
1. A. Beloshitsky: Španska svita, V stav
2. P. Makkonen: Etida
6. Kralj Stefan
Muzička škola Trebinje, BiH
Klasa: Bradonjić Dejan
1. V. Zolotaryov: Dječija svita br. 1 (izbor stavova)
2. E. Derbenko: Twist


7. Blažević Vita
Umjetnička škola Poreč, Hrvatska
Klasa: Peruško Paolo
1. B. Bjelinski: Variazioni su una tema popolare per fisarmonica (tema , I, II i VIII varijacija)
2. D. Cimarosa: Sonata
3. Y. Gavrilov: Sniježna mećava
8. Negovanović Novica
MŠ “Stevan Mokranjac" Kraljevo, Srbija
Klasa: Radulović Milan
1. J.S. Bach: Dvoglasna invencija c-moll
2. V.Zolotaryov: Dječija svita br.3


9. Labinac Riccarda
Umjetnička škola Poreč, Hrvatska
Klasa: Šugar Vilijana
1. L. Sorkočević: Studija u c- molu
2. De A. Freire: Suta a uma crianca (II – Allegro, I – Largo)
3. E. Derbenko: Stari tramvaj
10. Balaban Petar
ŠOMO “Savo Popović” Cetinje
Klasa: Ilić Tijana
1. D. Scarlatti: Sonata g-moll, K 35
2. V.Semyonov: Dječija svita br. 2


11. Šljukić Andrija
ŠOSMO “Dara Čokorilo” Nikšić
Klasa: Milićević Nada
1. E. Derbenko: Svita br.3
2. A.Kakorin: TarantellaV KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 15:30h

1. Bukovac Tomislav
Muzička škola I i II stupnja Mostar, BiH
Klasa: Perotić Davor
1. F.Couperin: Rondo
2. E.Derbenko: Dječija svita
3. V. Monti: Čardaš
2. Janjušević Lazar
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Ilić Tijana
1. I.H. Fiocco: Allegro
2. V. Emeljano: Skice prirode (I, II, IV stav)


3. Knežević Dimitrije
ŠOSMO “Dara Čokorilo” Nikšić
Klasa: Šarac Vesna
1. J.S.Bach: Dvoglasna invencija br. 15, h-moll
2. E.Derbenko: Svita „Djeca perestrojke“ (I i II stav)
3. V.Malich: Toccata
4. Jerilović Nikola
Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka, BiH
Klasa: Vidović-Mijić Rada
1. U.Jutila: Suitte for children (1. Failed to wake up, 2. Amusing walk 3. Valsette)
2. H. Boll: Rondo capricciosoVI KATEGORIJA - Mala sala Centra za kulturu, 29.05.2019. - 16:20h

1. Radovanović Anica
Muzička škola Niš, Srbija
Klasa: Jovanović Predrag
1. E.Derbenko: Koralni preludijum
2. A. Pribilov: Sonatina br. 1
2. Muratović Hasan
OMBS Novo Sarajevo P.O. Ilijas, BiH
Klasa: Rahic Izudin
1. R.Galliano: La valse a Margaux
2. R.Würther: Dark Eyes


3. Adžić Vladimir
UŠMB „Vasa Pavić“ Podgorica
Klasa: Ilić Miroslav
1. D. Scarlatti: Sonata d-moll
2. V. Zubitsky: Bugarska sveska (I, III stav)


 Copyright © 2010. Harmonika fest. All rights reserved.